برگزاری جلسه نقد کتاب «آیین زندگی ویژه رشته های علوم پزشکی»

جلسه نقد کتاب «آیین زندگی ویژه رشته های علوم پزشکی» توسط گروه پژوهشی اخلاق اسلامی در تاریخ پنجشنبه  ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۷ به همت دانشگاه معارف اسلامی از ساعت ۹الی ۱۲صبح، در محل دانشگاه برگزار شد. این جلسه با حضور [...]

مشاهده جزئیات...