اعضای هیئت مدیره (هیئت اجرایی) انجمن دانش آموختگان

 

ردیف نام و نام خانوادگی نوع عضویت
۱ دکتر محمدحسین دانشکیا اصلی
۲ دکتر علیرضا کمالی اصلی
۳ دکتر ابوذر رجبی اصلی
۴ دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی اصلی
۵ دکتر امیر سیاپوش اصلی
۶ دکتر سید روح الله پرهیزکاری اصلی
۷ دکتر حسین شایسته علی البدل
۸ حجت الاسلام دکتر سید محمدحسین میری علی البدل
۹ حجت الاسلام دکتر سید حسین رکن الدینی نماینده رئیس دانشگاه